skip to Main Content

Evreii se infiltrează în Ortodoxie pentru a strica dreapta credinţă

Potrivit susţinătorilor acestui model narativ, ţelul evreilor este distrugerea credinţei ortodoxe, considerată trăsătura esenţială a poporului român, nucleul spiritualităţii lui.

Acest tip de mesaj reprezintă o reformulare locală a unei naraţiuni antisemite care în Europa Occidentală a făcut carieră în Evul Mediu: evreul – duşmanul Bisericii Catolice şi al Creştinătăţii. Cu singura diferenţă că locul Bisericii Catolice este luat de cea Ortodoxă iar cel al Creştinăţăţii este acum ocupat de poporul român.

Dincolo de lipsa de originalitate, un astfel de mesaj are cel puţin două probleme majore:

  1. Foloseşte o grilă de definire a românităţii care îi exclude din comunitatea de apartenenţă pe toţi cei care sunt cetăţeni români, dar nu împărtăşesc credinţa ortodoxă. Această linie argumentativă nu este nici ea nouă, ci are, cel puţin în perioada interbelică, reprezentanţi celebri precum Nichifor Crainic sau Nae Ionescu.
  2. Manipulează prin dezinformare: în ultima sută de ani, în România nu s-au convertit mai mult de o mie de evrei la Ortodoxie, iar datele ultimelor recensăminte demonstrează că numărul acestora nu depăşeşte două sute şi este în continuă scădere.

Acest discurs îi exclude din comunitatea de apartenenţă pe toţi cei care sunt cetăţeni români, dar nu împărtăşesc credinţa ortodoxă.

ce exemple avem?

ce putem face?

Back To Top