skip to Main Content

TEME DE URĂ

39 de teme majore ale discursului instigator la ură ȋndreptat ȋmpotriva evreilor și romilor. Pentru fiecare am elaborat o scurtă descriere care ȋi explică originea și ajută la combaterea urii.

Back To Top