skip to Main Content

Țiganizarea demografică a României

Se vorbește mult despre numărul mare al romilor în România ca despre țiganizarea României, catastrofă iminentă ce amenință viitorul nației.

Romii sunt văzuți ca un corp străin, parazit care se înmulțește rapid, amenințând gazda pe care o va coloniza. Este un scenariu fals.  Nu se produce o țiganizare a României. Este adevărat că romii au o pondere însemnată în ansamblul populației. Dar au avut-o dintotdeauna. Nu este un fenomen recent.

  • Romii se află aici din secolul al XIV-lea, de la începuturile statalității românești, Timp de cinci secole (până la mijlocul secolului al XIX-lea), au fost robi în Țările Române și au reprezentat o resursă economică importantă pentru proprietarii lor, dar și pentru restul populației.
  • De-a lungul vremii, ponderea lor a crescut. În condițiile unei slabe densități demografice, prezența acestor oameni era dorită. Meșteșugurile și activitățile lor erau necesare pentru economia vremii (fierari, potcovari, lingurari, căldărari, ursari, pieptănari, cărămidari, argintari, lăutari, muncitori agricoli pe moșia boierului sau bucătari, cusătorese, spălătorese, doici etc. în conacul boieresc). Prin urmare, interesul proprietarilor era ca numărul lor să crească, nu să scadă.
  • Legislația constituită pentru asigurarea robiei nu permitea căsătoriile mixte (oamenii liberi deveneau și ei robi dacă se căsătoreau cu robii țigani), prin urmare, mult timp, romii nu s-au putut asimila prin căsătorii cu etnicii români.  
  • În consecință, numărul real al romilor a continuat să fie mare. Se estimează că pentru perioada dezrobirii (aproximativ 1830-1860), în Țara Românească și Moldova erau circa 200-250.000 de romi (aproximativ 7% din totalul populației). Romii au fost numeroși și ulterior, doar că mult timp numărul lor a fost neglijat. 

De la un recensământ la altul a crescut nu atât numărul real al romilor, cât stima lor etnică, adică în ultimii ani tot mai mulți romi au început să se simtă ok cu propria identitate și să se declare romi.

Este adevărat că ponderea romilor în ansamblul populației crește, dar asta se întâmplă mai ales în contextul în care se diminuează numărul altor grupuri etnice (inclusiv al românilor). Dar să fie romii oare de vină pentru că majoritarii fac mai puțini copii?

Întreaga populație a României înregistrează o scădere a fertilității. Acest fenomen se întâlnește și în rândul romilor. Dacă în 1992 numărul mediu de copii născuți de-a lungul vieții de o femeie romă era de 2,35 copii, în ancheta din 1998 referitoare la romi se înregistra un număr mediu de 1,93 copii/femeie romă.

ce exemple avem?

ce putem face?

Back To Top