skip to Main Content

Talmudul – text rasist, xenofob

Metoda utilizată de cei care promovează acest model narativ constă în preluarea unor citate din Talmud pe baza cărora fundamentează…

Evreii sunt poporul lui Satan

Această etichetă transformă evreul într-un paria al lumii creştine şi ţapul ispăşitor de serviciu pentru diversele crize politice, economice şi/sau…

Evreii l-au ucis pe Christos

Acuzaţia este adusă evreilor devreme în istoria creştinismului. Ea a devenit un stigmat prin apelul la care sunt legitimate, de-a…

(Jidani=Kazari) ≠ Evrei

Conform „teoriei” kazare, evreii de astăzi nu sunt urmaşii celor biblici, ci sunt echivalaţi cu kazarii, o populaţie turcică ce…

Back To Top