skip to Main Content

Antonescu i-a salvat pe evrei

Se indică numărul mare al evreilor din România care au supravieţuit războiului, dar nu se spune nimic despre evreii care…

Holocaustul este o afacere

Acest tip de retorică se dezvoltă în două direcții: negarea Holocaustului (evreii au inventat Holocaustul pentru bani) și stereotipizarea negativă…

Elie Wiesel nu a fost la Auschwitz

Exemplul lui Elie Wiesel, probabil cel mai cunoscut supravieţuitor al Auschwitz-ului, este ales pentru a argumenta că Holocaustul este o…

Back To Top