skip to Main Content

Antonescu i-a salvat pe evrei

Se indică numărul mare al evreilor din România care au supravieţuit războiului, dar nu se spune nimic despre evreii care…

Talmudul – text rasist, xenofob

Metoda utilizată de cei care promovează acest model narativ constă în preluarea unor citate din Talmud pe baza cărora fundamentează…

Holocaustul este o afacere

Acest tip de retorică se dezvoltă în două direcții: negarea Holocaustului (evreii au inventat Holocaustul pentru bani) și stereotipizarea negativă…

Back To Top