skip to Main Content

Exemplu // Talmudul, text rasist, xenofob

SĂ DEMASCĂM TALMUDUL PÂNĂ LA CAPĂT:  Iudaismul este singura religie monoteistă care acceptă salvarea non-membrilor în absența convertirii. Iată ce spune Talmudul:

Cei drepţi dintre neamuri vor primi un loc în lumea de dincolo (Sanhedrin 105a)

Necondiţionat? Eeh, nici chiar aşa!!!

Conform învăţăturilor talmudice, cei drepţi dintre neamuri trebuie să respecte şapte porunci: să se supună unui sistem de legi, să nu ia numele divin în deşert, să renunţe la idolatrie, să nu ucidă, să nu preacurvească, să nu fure şi să nu consume părţi dintr-un animal viu. (B. Sanhedrin 56a).

Dacă ne gândim că un evreu trebuie să respecte 613 porunci pentru a obţine acelaşi rezultat, iar printre acestea se numără, de exemplu, obligativitatea de a nu mânca şi viermele din fructul consumat sau aceea de a nu purta haine confecţionate din două materiale diferite – este evident că ne-evreului îi este mai la îndemână salvarea. 

Şi atunci, cum ar putea fi xenofob şi rasist un text care nu doar că admite salvarea străinului în absenţa convertirii, dar îi acordă acestuia accesul în lumea de dincolo în condiţii mai puțin stricte decât cele impuse membrilor propriei comunităţi?

This Post Has One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top